1. ročník

První třída - kašička -
není žádná školička,
učíme se písmenka,
číslice a znaménka.





Společné zprávy


třída 1.A má své vlastní stránky

Aktuality z 1.B

  • Třídní učitelka Mgr. Hana Coufalová